Općina u brojkama

Općina Vinica br. st. % na županiju Povr. (km2) na županiju
3747 2,02 31 25
st./km2 br. naselja kućanstva stanovi
120,87 7 1239 1136
Općina Vinica
Mjesto Broj stanovnika

1981. 1991. 2001.
Donje Vratno 446 540 327
Gornje Ladanje 1049 1053 1013
Goruševnjak 73 103 79
Marčan 613 652 624
Pešćenica Vinička 213 171 150
Vinica 1172 1222 1269
Vinica Breg 408 308 285
Ukupno 3974 4049 3747
Broj kućanstava i stanova za stalno stanovanje
Naselje 1981. 1991. 2001.
Kućan. Stan. Kućan. Stan. kućan. Stan.
Donje Vratno 105 83 120 117 84
Gornje Ladanje 274 276 312 318 303
Goruševnjak 21 20 37 37 29
Marčan 173 183 191 197 199
Pešćenica Vinička 53 56 54 54 52
Vinica Breg 115 112 95 99 98
Vinica 344 249 371 370 457
Ukupno 1085 1078 1180 1192 1222 1171
Naselje Br. st. Povr. (km2) Gust.(st./km2)
Donje Vratno 327 1,35 242,2
Gornje Ladanje 1013 7,78 130,2
Goruševnjak 76 1,59 49,7
Marčan 624 3,51 177,8
Pešćenica Vinička 150 1,82 82,4
Vinica 1269 9,77 129,9
Vinica Breg 285 6,32 45,1
Poljoprivredno zemljište Površine / (ha)
Oranice 1217
Voćnjaci 105
Vinogradi 248
Livade 342
pašnjaci 169
Ostalo (trstici i šikare) 1
Ukupne poljoprivredne površine Površine / (ha)
Ukupno 2081
U privatnom vlasništvu 1964
Ukupne šumske površine Površine / (ha)
Ukupno 935
U privatnom vlasništvu 508

Općina Vinica | Broj pogleda: 16370 | Komentari: 0 | Dodaj komentar