Opće informacije

Općina Vinica

Matični broj
OIB:
2665905
19913793314
AdresaMarčan, Vinička 5
Telefon+385 (042) 722-233
Telefaks+385 (042) 722-535
E-mail
E-mail načelnik
opcina.vinica@vz.t-com.hr

vinica.nacelnik@gmail.com
Webhttp://www.vinica.hr 
Načelnik                   Marijan Kostanjevac
Pročelnica
Snježana Kovačić

Podaci web publikacije

ISSN1334-9686
Ključni naslov
Vinica
Skraćeni ključni naslov
Vinica
IzdavačOpćina Vinica
Glavni i odgovorni urednik
Marijan Kostanjevac
UredniciMirjana Jambriško, dipl. inf.

Admin Lucidus | Broj pogleda: 19500 | Komentari: 0 | Dodaj komentar