Uskoro autobusne nadstrešnice

Općina Vinica uključila se u projekt postavljanja autobusnih nadstrešnica na autobusnim ugibalištima koji je inicirala Varaždinska županija.Projektom je predviđeno da će Općina uz prethodnu suglasnost ŽUC-a pripremiti temelje za postavu nadstrešnica i osigurati priključke električne energije za svjetleće reklamne ormare dok je Agencija za razvoj Varaždinske županije zadužena za nabavu nadstrešnica. Na području Općine Vinica projektom će biti obuhvaćena sva ugibališta gdje je zbog površine, tehničkih i sigurnosnih uvjeta  i riješenih imovinsko-pravnih odnosa to moguće. Ovih dana započeli su radovi na postavljanju temelja za nadstrešnice na autobusnim ugibalištima na Trgu Matije Gupca u Vinici te u Marčanu, a pripremni radovi na ostalim ugibalištima obavljati će se ovisno o brzini rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Radove izvodi poduzeće Niskogradnja - Huđek, a troškovi priopreme temelja i oiguranja električnog priključka za svaku nadstrešnicu iznose 3.234,00 kn. Izgradnjom nadstrešnica znatno će se poboljašati  uvjeti čekanja autobusa kao i sigurnost putnika od kojih velii broj čine učenici srednjih škola.

Općina Vinica, 29.01.2008, 07:11 | Broj pogleda: 5935 | Komentari: 0 | Dodaj komentar