Sanacija urušenog zida kurije Dolansky

       Na području Općine Vinica više je kulturnih dobara koji su ponovnom uspostavom Općine kao jedinice lokalne samouprave zatečeni u veoma lošem stanju. Čelništvo Općine Vinica kroz prijavu projekata zaštite spomenika kulture Ministarstvu kulture radi osiguranja financijske potpore,  nastoji u skladu s osiguranim sredstvima provoditi mjere građevinske sanacije i zaštite spomenika kulture na svom području.

       Nakon što su  prošle godine  izvršeni zahtijevni radovi sanacije od temelja do krova  raspucalog zida na uličnom dijelu kurije zbog čega su bili ugroženi životi ljudi koji  stanuju  u zgradi,    ovih  dana djelatnici poduzeća „Graditelj“  intenzivno rade na  građevinskoj sanaciji urušenog dijela dvorišnog zida Kurije Dolansky u Vinici. Radovi koji su obuhvaćeni projektom također su zahtijevni te se provode u skladu s uvjetima koje je odredio nadležni Konzervatorski odjel te pod  stručnim nadzorom sukladno zakonu.

        Poduzeće Graditelj“ kao najpovoljniji ponuditelj u javnom nadmetanju, a koje osim toga ima i licencu Ministarstva kulture za izvođenje građevinskih radova na spomenicima kulture,   izvesti će radove građevinske sanacije  urušenog zida po cijeni od 117.000,00 kn  ( sa PDV-om) .

 

Općina Vinica, 15.06.2009, 14:16 | Broj pogleda: 5250 | Komentari: 0 | Dodaj komentar