Idejni projekt za kuriju Patačić

  Kurija Patačić u Vinici ima status kulturnog dobra te je upisana u registar kulturnih dobara. Kurija i čitav poslovni kompleks oko nje u vlasništvu su Općine Vinica od 2007. godine.Stoga Općina Vinica, u suradnji s Ministarstvom kulture pokušava osigurati financijska sredstva kako bi se građevinski objekt Kurije Patačić sanirao i  sačuvao od daljnjeg propadanja te kako bi dobio novu namjenu.
Za  kuriju Patačić ne postoji nikakva dokumentacija, pa je Općina  , u sklopu Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi ,  predložila Ministarstvu kulture projekt izrade potrebne dokumentacije za kuriju.   Ministarstvo je podržalo inicijativu za izradu projektne dokumentacije te  je u tu svrhu  u 2008. godini osiguralo 200.000,00 kn. Tako je izrađen idejni projekt kurije kojim su obuhvaćeni izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja i izrada geodetskog snimka te geomehaničkih ispitivanja terena sa potrebnim sondažama ukupne vrijednosti 114.375,00 kn, a dio sredstava odnosno 72.000,00 kn utrošen je  na upravo dovršene radove hitne sanacije raspucalih zidova na  dvorišnoj  strani objekta, postavljanje  limarije te  popravak krova . Preostala sredstva kao i 150.000,00 kn koje je Ministarstvo osiguralo u ovoj godini utrošiti će se na izradu glavnog i izvedbenog projekta kurije Patačić. A kurija Patačić izgledati će ovako ....




Općina Vinica, 08.07.2009, 12:55 | Broj pogleda: 5118 | Komentari: 0 | Dodaj komentar