VIJEĆE ZA PREVENCIJU

  U petak je održana konstituirajuća sjednica Vijeća za prevenciju Općine Vinica. Vijeće za prevenciju osnovano je Odlukom Općinskog vijeća od 11. ožujka ove godine, a u sastav Vijeća,  osim Marijana Kostanjevac, načelnika Općine i Darka Blaži, načelnika Policijske postaje Varaždin koji su članovi po službenoj dužnosti, imenovani su  prečasni Valent Posavec, kao predstavnik vjerske zajednice, Mirjana Jambriško, kao predstavnik školstva, dr Zrinka Huđek-Leskovar kao predstavnik zdravstva, Biserka Turščak -Siročić, za područje socijalne zaštite te Davor Pižeta, kao predstavnik umirovljenika. Vijeće za prevenciju  proširivati će se po potrebi. Vijeće je osnovano na inicijativu Policijske postaje Varaždin, u sklopu provođenja Strategije Europske unije- preporuke br.6.  te Odluke Vijeća EU o osnivanju europske mreže za prevenciju kriminaliteta. Osim uloge policije, u provođenju projekta značajna je uloga lokalne samouprave koja se odnosi na spremnost za vodeću ulogu i odgovornost u provođenju projekta, aktivno sudjelovanje u prevenciji, svijest da su svi problemi  savladivi samo uz zajedničko zalaganje, osiguranje prostora za centar za prevencije i materijalnu podršku projektu. Cilj Vijeća za prevenciju utvrđivanje je i ostvarivanje programa prevencije na čitavom području Općine Vinica u suradnji sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života stanovnika te sprečavanje kriminaliteta i pružanja podrške nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti.

Općina Vinica, 20.07.2009, 07:27 | Broj pogleda: 3794 | Komentari: 0 | Dodaj komentar