Svečanost povodom dana kruha i zahvale za plodove zemlje uz blagoslov

Prošlog je četvrtka, 29. rujna 2009. g.  u dvorani Osnovne škole Vinica održana  svečanost povodom dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Učenici škole obilježili su svečanost zahvalnosti za plodove zemlje prigodnim programom, a vrijedne ruke njihovih mama i baka ispekle su obilje kruha i peciva. Prečasni Valent Posavec, vinički župnik, blagoslavio  je  izloženi kruh i plodove zemlje. Zatim je izvršio blagoslov novoizgrađenog dijela škole  te blagoslov obnovljenog starog dijela škole.  Gospodin Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica  te gospodin Predrag Štromar, župan Varaždinske županije u svečanom tonu naglasili su da je i nadalje potrebno ulagati u obrazovanje o kojem ovisi cjelokupni  razvoj naše zemlje. Načelnik je tom prilikom podsjetio aktualnog župana na  potrebu što skorije realizacije  preostalih potrebnih, a obećanih  zahvata u starom dijelu škole - zamijene dotrajalih podova u učionicama, uređenje fasade te nabave potrebne školske opreme.  Također, iskoristio je ovu priliku da školskom športskom klubu preda komplet dresova potrebnih za njihove sportske aktivnosti

Općina Vinica, 03.11.2009, 09:46 | Broj pogleda: 5651 | Komentari: 0 | Dodaj komentar