Uređenje Starog grada (Burga) Vinica

          Ovog  je proljeća Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica pokrenuo  inicijativu za osmišljavanje prezentacije  arheološkog lokaliteta Stari grad (Burg )  Vinica . Zbog svog osebujnog položaja - smješten je  na uzvisini, nadmorske visine  od 260 m,  sa prekrasnim pogledom na čitavo varaždinsko polje,   Burg je kroz povijest imao značajnu obrambenu ulogu, a prvi puta se  u pisanom dokumentu spominje 1555. godine kao Castrum Vinica iako datira iz znatno ranijeg  razdoblja. Kroz povijest je mijenjao vlasnike,  no prestankom potrebe za obranom , vlasnici  sele u nizinske predjele. Zbog svoje vrijednosti,  ovaj je  arheološki lokalitet  rješenjem Ministarstva kulture  stavljen pod  preventivnu zaštitu.

           Osim po svom položaju, Stari grad kao arheološki lokalitet posebno je zanimljiv zbog visine očuvanih zidova  te je prioritet.  upravo njihovo očuvanje od daljnjeg propadanja .  Za taj projekt potrebna su  znatna financijska sredstva kao i vrijeme te će se  stoga sanacija odvijati po fazama. Kako za Stari grad ne postoji nikakva dokumentacija, prva  faza uključiti će  izradu geodetske podloge i geodetske izmjere sa 3D laserskim skeniranjem te je takav  prijedlog proslijeđen Ministarstvu kulture radi osiguranja potrebnih sredstava u slijedećoj godini. U međuvremenu su u suradnji Općine Vinica i  Konzervatorskog odjela u Varaždinu dogovorene  aktivnosti  provedbom kojih  će se Stari grad moći prezentirati najširoj javnosti. Spomenute aktivnosti odnose se na čišćenje i razrjeđivanje lokalitetea od gustog raslinja, čišćenje unutrašnjosti zidina i okoliša od smeća,  uređenja staza i šetnica  te osvjetljavanja zidina. Prošlog petka  načelnik Općine Vinica  organizirao  je sastanak predstavnika Konzervatorskog odjela u Varaždinu te  Hrvatskih šuma - Šumarije Varaždin na temu  dogovora o početku i vrsti radova na ovom arheološkom lokalitetu. Sukladno dogovoru, u ponedjeljak su započeli radovi čišćenja  zidina i okoliša od gustog raslinja i smeća. U radove su za sada uključena tri djelatnika zaposlena u Općini Vinica u sklopu programa javnih radova, a naknadno će se uključiti djelatnici Šumarije Varaždin koji će očistiti dio terena između županijske ceste i  Starog grada. Potrebno je naglasiti da se svi  radovi  provode  pod nadzorom Konervatorskog odjela u Varaždinu.

 

Općina Vinica, 09.12.2009, 08:25 | Broj pogleda: 4078 | Komentari: 0 | Dodaj komentar