ARHEOLOZI HRVATSKE U POSJETU BURGU VINICA

      Prošlog je tjedna 78 arheologa iz čitave Hrvatske posjetilo i razgledalo  Burg Vinicu. Arheologe je dočekao i pozdravio Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica upoznavši ih ukratko sa poviješću Burga te sa planovima i aktivnostima Općine u pogledu prezentacije Burga najširoj javnosti. 
     Obilazak Burga realiziran je u sklopu  znanstvenog skupa Hrvatskog društva arheologa, posvećenog  105.godišnjici rođenja Stjepana Vukovića, svestranog istraživača, začetnika moderne i eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj te prvog kustosa –arheologa u Gradskom muzeju Varaždin koji se održavao u Varaždinu od 11.do 15.listopada.  Tema skupa bila je „Arheologija varaždinskog kraja i srednjega Podravlja“, a jedno od izlaganja bilo je „Pregled utvrda i burgova Varaždinske županije s posebnim osvrtom na Grebengrad i Burg Vinicu“.
 

Općina Vinica, 20.10.2010, 08:00 | Broj pogleda: 3558 | Komentari: 0 | Dodaj komentar