UREĐUJE SE POTOK MARČAN

Općina Vinica u suradnji sa Hrvatskim vodama  pokenula je akciju čišćenja i produbljivanja potoka Marčan. Radove izvodi poduzeće  "Hidroing" .Čišćenjem  područja potoka Marčan poboljšati će se  protok voda te time smanjiti mogućnost nastanka poplava okolnog zemljišta što je do sada bio čest slučaj. Samim uređenjem korita potoka proširen je i uređen postojeći poljski put koji je donedavno bio jedva prohodan.

Općina Vinica, 18.11.2010, 07:13 | Broj pogleda: 2663 | Komentari: 0 | Dodaj komentar