Asfaltiranje nerazvrstanih cesta iz novog EIB II programa

Nakon pripremnih zemljanih radova u sklopu novog EIB II programa kojim će biti asfaltirano 14 dionica nerazvrstanih cesta na području Općine Vinica, koje izvodi PZC Varaždin, započeli su i radovi presvlačenja asfaltnom masom. Prva dionica presvučena asfaltom   bila je  Nova ulica u Donjem Vratnu. 

Općina Vinica, 18.11.2010, 07:22 | Broj pogleda: 4575 | Komentari: 0 | Dodaj komentar