Rekonstrukcija i sanacija društvenih domova

Društveni dom u Pešćenici    te objekt tzv. Stare škole Patačić u Vinicabregu uskoro će dobiti novu fasadu te novo krovište. Radovi uređenja domova povjereni su poduzeću  MIPCRO d.o.o. iz Ivanca, kao najpovoljnijem ponuditelju,  odabranom u provedenom postupku javne nabave. Ukupna vrijednost radova rekonstrukcije i  sanacije  fasade i krovišta  koji će se izvesti na oba objekta  iznosi  278.236,00 kn .
 
      "Važno je naglasiti da je potrebu   rekonstrukcije i sanacije fasade i krovišta domova u Pešćenici  Viničkoj i Vinicabregu prepoznalo  Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  koje je za provedbu spomenutih radova osiguralo 50 %  dok će se preostali iznos osigurati u proračunu Općine"  izjavio je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.
     Namjeravanim zahvatima sanacije i rekonstrukcije  krovišta i fasade spriječiti će se daljnje propadanje  ovih objekata te pružiti mogućnost za nove sadržaje  za potrebe mještana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Općina Vinica, 31.08.2011, 07:47 | Broj pogleda: 2568 | Komentari: 0 | Dodaj komentar