Dvorac Opeka i arboretum

Iako je park Arboretum Opeka zajedno s dvorcem Opeka, u vlasništvu Republike Hrvatske, Općina Vinica poduzima sve raspoložive mjere kako bi se taj spomenik parkovne arhitekture i jedini arboretum u kontinentalnom dijelu Hrvatske  sačuvao od propadanja. U sklopu provedbe programa javnih radova osigurava se svake godine 4-5 radnika koji većinu radnog vremena obavljaju  u parku  poslove košnje travnatih površina, uređivanja puteva, šišanja živice i sl. Sav potreban alat i materijal, sukladno mogućnostima osigurava se u proračunu Općine Vinica te park od kraja 2007. godine zahvaljujući naporima čelnika  Općine Vinica izgleda uredno i njegovano. Kroz ove 4 godine ukazala se potreba za osiguranjem malog traktora sa odgovarajućim priključcima  te se i  tom smislu   poduzimaju određene  aktivnosti.
No činjenica je da park polako biološki odumire te će se u dogledno vrijeme morati uložiti znatna sredstva za revitalizaciju biljnog inventara.
  
Obzirom na sadašnje stanje dvorca Opeka potrebna su ogromna sredstva  za njegovu obnovu, ali prije svega potrebno je utvrditi buduću namjenu. Važnost obnove dvorca prepoznali su i stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda  koji su upravo završili interventne radove na podupiranju dijela  zidova i krovišta jednog krila dvorca kako bio se spriječilo daljnje  urušavanje. U tom krilu dvorca tako su stvoreni uvjeti za deponiranje sve kamene građevinske plastike dvorca koja će se moći koristiti prilikom buduće obnove i retauracije.    Vrijednost izvedenih radova iznosila  je 200.000,00 kn , a sredstva je osiguralo Ministarstvo kulture.
 
U cilju pronalažanja  mogućih budućih namjena kao i investitora u park i dvorac Opeka, prije par dana u Općini Vinica boravio je gospodin Branko Mučnjak, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, zajedno sa predstavnicima španjolske agencije čija je djelatnost privlačenje investitora za obnovu povijesnih građevina te uspostavu lanca hotela u njima. Goste je dočekao  g. Marijan Kostanjevac, načelnik Općine Vinica te s njima razgledao park i dvorac. Tom susretu bili su prisutni i g. Željko Trstenjak, pročelnik Konzervatorskog odjela u Varaždinu, kao predstavnik Ministarstva kulture, g. Stjepan Sraga, županijski vijećnik i tajnik ŽO HSS-a  te g. Ivica Majcen, d.i.a. koji se profesionalno uključio u projekte zaštite kulturne baštine koje Općina Vinica provodi, a  za ovu priliku pripremio je i prigodnu prezentaciju.
 
Načelnik Općine Vinica prije par dana također je ugostio i grofa Jana d Ansembourga iz Francuske, sina grofice Ferdinandine rođ. Bombelles,  zajedno sa suprugom. Gosti su  u pratnji načelnika razgledali Arboretum Opeka te posjetili i kapelu u Zelendvoru gdje je posljednje prebivalište grofova Bombelles.
 

Općina Vinica, 29.09.2011, 09:12 | Broj pogleda: 7534 | Komentari: 0 | Dodaj komentar