I.faza uspostave energetski učinkovitog i ekološki neškodljivog sustva javne rasvjete

Na području Općine užurbano se završavaju radovi  1. Faze  uspostave energetski učinkovitog i ekološki neškodljivog sustava javne rasvjete . Da podsjetimo, projekt uspostave energetski učinkovitog i ekološki neškodljivog sustava  javne rasvjete, Općina Vinica prijavila je na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlukom Fonda  projekt je prihvaćen  na način da će Fond sudjelovati  u projektu  u visini 54 % od ukupne vrijednosti radova.
Ukupna cijena radova koji će se izvesti u 1. fazi iznosi 408.293,83 kn  u čemu FZOEU sudjeluje sa 54% troškova odnosno 220.478,67 kn. Provedbom ovog projekta trebale bi se ostvariti znatne uštede u potrošnji električne energje za potrebe javne rasvjete te smanjiti svjetlosne emisije u okoliš.

Općina Vinica, 09.12.2011, 07:11 | Broj pogleda: 1878 | Komentari: 0 | Dodaj komentar