Pil Sv.Ane preseljen na primjerenije mjesto

Zbog potrebe  proširenja i rekonstrukcije raskrižja u Gornjem Ladanju, kod „Tabana“,   pil Sv.Ane Samotreće morao je biti preseljen na  drugu  lokaciju. Pil će se sada nalaziti na primjerenijem mjestu - u  krugu Područne škole u Gornjem Ladanju, a očekuju ga i restauratorski radovi. Obzirom na dosadašnji položaj, kad se pil   nalazio na raskrižju dviju prometnih županijskih cesta te uz frekventno parkiralište, njegova je statika bila  bitno narušena. Na pilu su bila prisutna i brojna mehanička oštećenja pa će se i ta oštećenja sada sanirati, čime će biti spriječeno daljnje propadanje pila.

Općina Vinica, 06.09.2012, 11:10 | Broj pogleda: 1468 | Komentari: 0 | Dodaj komentar