Obnovljena fasada zgrade na Trgu Matije Gupca u Vinici

Prizemlje zgrade na Trgu Matije Gupca 13 u Vinici temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora već desetak godina koristi POLJODOM iz Grede . Prošle je godine između Poljodom-a te Općine Vinica zaključen aneks Ugovora na vrijeme od tri godine, a ugovorom je na zahtjev načelnika Općine Marijana Kostanjevca definirana  obveza zakupnika da u roku od jedne godine, o svom trošku,  uredi donji dio fasade zgrade. Zakupnik je ovih dana ispunio svoju ugovornu obvezu te  je obnovio donji dio fasade zgrade  zbog čega je zgrada zasjala novim sjajem dio kojeg se osjeti i na čitavom Trgu.

Općina Vinica, 05.06.2013, 12:26 | Broj pogleda: 836 | Komentari: 0 | Dodaj komentar