Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće farme KOKE

Na temelju članka 137. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 110/07), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 114/08), članka 14. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. i članaka 18., 19. 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 64/08) i Odluka Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

 

O B A V I J E S T

 

o provođenju javne rasprave

u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za Farmu 1, Farmu 8, Farmu 9, Farmu 11, Farmu 12, Farmu 13,

Farmu 14, Farmu 16, Farmu 17, Farmu 19 i Farmu 20

nositelja zahvata KOKA d.d., Jalkovečka bb, Varaždin

 

 

I

            Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 11 pojedinačnih Odluka o upućivanju Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje nositelja zahvata KOKA d.d. na javnu raspravu i to za slijedeće farme: Farma 1, Farma 8, Farma 9, Farma 11, Farma 12, Farma 13, Farma 14, Farma 16, Farma 17, Farma 19 i Farma 20.

U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

 

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i jednog primjerka Tehničko-tehnološkog rješenja za sve farme (nadalje: Zahtjev) u trajanju od 30 dana i to od  12.07.2013.  do  12.08.2013.

Javni uvid za Općinu Martijanec za

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 19 s Tehničko-tehnološkim rješenjem

provest će se u  prostorijama Općine Martijanec, Martijanec 64 u Martijancu, radnim danom od 8 do 15 sati.

 

Javni uvid za Grad Varaždin za

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 1 s Tehničko-tehnološkim rješenjem, područje 10. Mjesnog odbora Jalkovec,

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 8 s Tehničko-tehnološkim rješenjem, područje 14. Mjesnog odbora Gornji Kućan i

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 9 s Tehničko-tehnološkim rješenjem, područje 14. Mjesnog odbora Gornji Kućan

provest će se u  prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba 202, radnim danom od 8 do 15 sati.

 

 

 

Javni uvid za Općinu Vinica za

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 11 s Tehničko-tehnološkim rješenjem i

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 12 s Tehničko-tehnološkim rješenjem

provest će se u  prostorijama Općine Vinica, Vinička 5 u Marčanu, radnim danom od 8 do 15 sati.

 

Javni uvid za Općinu Petrijanec za

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 13 s Tehničko-tehnološkim rješenjem,

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 14 s Tehničko-tehnološkim rješenjem,

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 16 s Tehničko-tehnološkim rješenjem,

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 17 s Tehničko-tehnološkim rješenjem i

-         Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 20 s Tehničko-tehnološkim rješenjem

provest će se u  prostorijama Općine Petrijanec, Trg Svetog Petra 1 u Petrijancu, radnim danom od 8 do 15 sati.

 

Sažetci Zahtjeva bit će u razdoblju trajanja javnog uvida objavljeni na internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Martijanec, Grada Varaždina, Općine Vinica, Općine Petrijanec i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Zahtjeva, zaključno s 12.08.2013.

 

III

Javna izlaganja održat će se prema slijedećem rasporedu:

-         za područje Općine Martijanec 06.08.2013. (utorak) u 9 sati  u  prostorijama Općine Martijanec, Martijanec 64 u Martijancu,

-         za područje Grada Varaždina 07.08.2013. (srijeda) u 9 sati  u  prostorijama Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 u dvorani u prizemlju gradske vijećnice,

-         za područje Općine Vinica 08.08.2013. (četvrtak) u 9 sati  u  prostorijama Općine Vinica, Vinička 5 u Marčanu i

-         za područje Općine Petrijanec 09.08.2013. (petak) u 9 sati  u  prostorijama Društvenog doma Petrijanec, Trg Svetog Petra 1 u Petrijancu.

 

Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata tvrtke KOKA d.d. te predstavnici ovlaštenika tvrtke Eko-Monitoring d.o.o. iz Varaždina.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

 

 

 

 

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 12.08.2013. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

KLASA: 351-03/13-01/12

URBROJ: 2186/1-05/3-13-2

Varaždin, 02.07.2013.

 

 

Općina Vinica, 04.07.2013, 09:35 | Broj pogleda: 402 | Komentari: 0 | Dodaj komentar