Državni referendum -glasačka mjesta na području Općine Vinica

   

   REPUBLIKA HRVATSKA

     VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

            OPĆINA VINICA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

   DRŽAVNOG REFERENDUMA

              OPĆINE VINICA

 

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE VINICA donosi

       

R J E Š E N J E

o određivanju glasačkih mjesta

 

Na području Općine Vinica određuju se slijedeća glasačka mjesta :

 

1.      Glasačko mjesto broj                            

1.

VINICA

PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA, OPEČKA 2

koje obuhvaća birače s prebivalištem u  

 

VINICA, BANOV PUT, GAJEVA ULICA, GORIČKA ULICA, GORNJA ULICA, OPEČKA ULICA, PETRIJANEČKA ULICA, TRG MATIJE GUPCA, ULICA MARIJANA DOLANSKOG, ULICA MATE RUPČIĆA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ULICA SVETE ANE, ULICA VLADIMIRA NAZORA, VINOGRADSKA ULICA I VRTNA ULICA

 

2.      Glasačko mjesto broj

2.

GORNJE LADANJE

PROSTORIJE PODRUČNE ŠKOLE, ŠKOLSKA BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

GORNJE LADANJE, GOSPODARSKA ULICA, OPEČKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, ULICA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, ULICA BANA JELAČIĆA, ULICA GUSTAVA KRKLECA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ULICA VATROSLAVA LISINSKOG, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ZELENA ULICA, ZELENDVORSKA ULICA

 

3.      Glasačko mjesto broj

3.

MARČAN

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, VINIČKA 5

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MARČAN, GORNJA ULICA, MARČAN, ULICA JOSIPA BOMBELLESA, ULICA JOSIPA DUMBOVIĆA , VINIČKA ULICA

 

4.      Glasačko mjesto broj

4.

GORUŠEVNJAK

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, GORUŠEVNJAK BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

GORUŠEVNJAK: GORUŠEVNJAK, VINICA BREG: VINICA BREG 33-39 (NEPARNI),
VINICA BREG 43-45A (NEPARNI), VINICA BREG 49A-51 (NEPARNI), VINICA    BREG 32-34A (PARNI), VINICA BREG 40-46A (PARNI), VINICA BREG 50, VINICA BREG 64/2

 

5.      Glasačko mjesto broj

 

5.

PEŠĆENICA VINIČKA

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, VINIČKA BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

PEŠĆENICA VINIČKA, PEŠĆENICA VINIČKA

 

6.      Glasačko mjesto broj

6.

DONJE VRATNO

PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA, LJUDEVITA GAJA bb

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

DONJE VRATNO: ULICA LJUDEVITA GAJA, VARAŽDINSKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA,
VRTNA ULICA

 

7.      Glasačko mjesto broj

7.

VINICA BREG

PROSTORIJE BIVŠE ŠKOLE “PATAČIĆ”, VINICA BREG bb

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

 

VINICA BREG: VINICA BREG 1-31A (NEPARNI), VINICA BREG 41, VINICA BREG 47-49 (NEPARNI), VINICA BREG 53-63 (NEPARNI), VINICA BREG 66-170 (PARNI), VINICA BREG 0-30 (PARNI), VINICA BREG 36-38 (PARNI), VINICA BREG 48, VINICA BREG 52-64 (PARNI), VINICA BREG 65-171/1 (NEPARNI), VINICA BREG 64A-64D (PARNI)

 

Klasa: 013-03/13-01/50

Urbroj: 2186/011-01-13-1

Vinica 20.11.2013.

 

                                                                                                       Predsjednica

 

                                                                                                       Sanja Bađun

 

Općina Vinica, 28.11.2013, 08:04 | Broj pogleda: 624 | Komentari: 0 | Dodaj komentar