Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
OPĆINA VINICA
NAČELNIK
KLASA: 602-03/22-01/09
URBROJ: 2186-11- 22-1
Vinica, 04.listopada 2022.

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i kriterijima pružanja novčane potpore studentima Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 109/22.), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora studentima s područja Općine Vinica

1. Općina Vinica će u akademskoj godini 2022/2023. dodjeljivati novčane potpore u iznosu od:

a) 300,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije
b) 500,00 kn mjesečno – studentima koji studiraju u Zagrebu, u ostalim županijama u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu

2. Studenti će ostvariti pravo na mjesečnu novčanu potporu pod slijedećim uvjetima:
– da oni, kao i njihovi roditelji/staratelji/zakonski skrbnici imaju prebivalište na području
Općine Vinica
– da su redoviti studenti
– da su ostvarili minimalni prosjek ocjena od 2,5 u prethodnoj godini studija

3. Radi ostvarenja prava na novčanu potporu studenti uz obrazac prijave dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
– presliku vlastite osobne iskaznice te preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja/ zakonskih skrbnika
– potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu s naznakom godine studija i semestra
– potvrdu visokog učilišta o ostvarenom prosjeku ocjena (odnosi se na studente 2. i viših godina studija, a studenti upisani u 1. godinu diplomskog studija dostavljaju potvrdu s prosjekom ocjena ostvarenim na preddiplomskom studiju)
– broj žiro – računa na koji će se vršiti uplata potpore

4. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom zaprimaju se zaključno do 31. listopada 2022. godine, a mogu se dostaviti, osobno ili poštom na adresu: Općina Vinica, Marčan, Vinička 5 ili skenirane, elektronskom poštom na opcina.vinica@vinica.tcloud.hr.
Nepotpune prijave te prijave dostavljene van roka neće se uzeti u obzir.
Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.
Podnositelji prijava odnosno njihova kućanstva moraju imati podmirene sve obveze prema Općini Vinica.

Načelnik Općine Vinica
Dr.sc. Branimir Štimec, prof.

Skip to content