Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općina Vinica

  • Adresa: Marčan, Vinička 5, 42207 Vinica
  • Telefon: +385 (042) 722-233
  • Telefax: +385 (042) 722-535

E-mail: opcina.vinica@vinica.tcloud.hr

Web: http://www.vinica.hr

Matični broj: 2665905
OIB: 19913793314

Žiro račun IBAN: HR0923900011848600004

Načelnik: dr. sc. Branimir Štimec, prof.

Jedinstveni upravni odjel

Telefon: +385 (042) 722-233

Telefax: +385 (042) 722-535


Podaci web publikacije

ISSN: 1334-9686
Ključni naslov: Vinica
Skraćeni ključni naslov: Vinica
Izdavač: Općina Vinica
Urednici: Dora Balent Turčin, bacc.oec i Monika Kovačić, mag.oec


    Skip to content