Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Udruge

Kulturno umjetničko društvo „Vinica“
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Domagoj Kovačić, predsjednik
Telefon: 091/798-8689
E-mail: kud.vinica@gmail.com

Udruga vinogradara „VINEA“ Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Stjepan Kovačić, predsjednik
Telefon: 042/ 722-552, mob.: 092/173 8796
E-mail: stjepan.kovacic.stef@gmail.com

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata- KLUB VINICA, Ogranak Varaždin
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Ivan Krajcer, predsjednik
Telefon: 042/212-222, mob.: 098/364 950
E-mail: ikrajce70@gmail.com

Udruga bivših hrvatskih vojnika Varaždinske županije
Sjedište: Varaždin, Ulica S. Strahomira Kranjčevića 1/II
Kontakt osoba: Josipa Flis, predsjednica
Telefon: 099/402-9633

Udruga umirovljenika Općine Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Andrija Stolnik, predsjednik
Telefon: 042/ 727 – 030, mob.: 098/1775 909
E-mail: absstolnik@net.hr

Lovačka udruga „Opeka“ Vinica
Sjedište: Vinica, Gorička ulica 33
Kontakt osoba: Tomislav Hrženjak, predsjednik
Telefon: 098/413-167
E-mail: tomislav1VINICA@gmail.com

Udruga privatnih šumovlasnika “Opeka” Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Marija Hršak Bonjeković, predsjednica
Telefon: 098/9482-436

Udruga mladih UMAMI Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Ivana Jakopanec, predsjednica
Telefon: 091/ 467 – 0983
E-mail: umamivinica@gmail.com

Udruga za njegovanje puhačke glazbe Vinica
Sjedište: Marčan, Josipa Dumbovića 2
Kontakt osoba: Valent Posavec, predsjednik
Telefon: 042/ 722 – 088, mob.: 099/234-3367
E-mail: valent.posavec.vz@gmail.com

Udruga prijatelja životinja „ZOO-CRO“
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 103/1
Kontakt osoba: Edina Pajtlar, predsjednica
Telefon: 091/916- 9885
E-mail: zoocro@gmail.com

Moto klub „BOMBELLES“
Sjedište: Gornje Ladanje, Bana Jelačića 24
Kontakt osoba: Dario Peharda , predsjednik
Telefon: 098/903-6934
E-mail: mk.bombelles@gmail.com

Dobrovoljna vatrogasna društva

Vatrogasna zajednica Općine Vinica
Sjedište: Vinica, Opečka 4a
Kontakt osoba: Ivica Lazar, predsjednik, mob: 095/853-9390
Miroslav Kelemenić, zapovjednik, mob: 098/607-941
E-mail: vzo.vinica@gmail.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinica
Sjedište: Vinica, Opečka 4a
Kontakt osoba: Ivica Lazar, predsjednik, mob: 095/853-9390
Tomica Šaško, zapovjednik, mob: 098/636-779
E-mail: dvdvinica1889@gmail.com
Web adresa: www.dvdvinica.hr

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornje Ladanje
Sjedište: Gornje Ladanje, Stjepana Radića 23
Kontakt osoba: Ivan Kelemen, predsjednik
Robert Brodar, mob: 091/598-3612
E-mail: dvd.gornje.ladanje@gmail.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donje Vratno
Sjedište: Donje Vratno, Ljudevita Gaja 9
Kontakt osoba: Tomislav Vrbnjak,predsjednik, mob: 099/2789590
Marko Kralj, zapovjednik
E-mail: dvd.donjevratno@gmail.com

Sportski klubovi


Športsko ribolovni klub Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Ivica Crnko, predsjednik
Telefon: 091/7908-767
E-mail: ribolovni.klub.vinica@email.ht.hr

Udruga za sport i rekreaciju “Kapla“
Sjedište: Gornje Ladanje, Stjepana Radića 23
Kontakt osoba: Ivan Kelemen, predsjednik
Telefon: 042/727 – 758, mob.: 098/379 – 624
E-mail: udrugakapla@gmail.com

Odbojkaški klub „Vinica“
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Katarina Boltek, predsjednica
Telefon: 099/445-0025
E-mail: okvinica@gmail.com

Nogometni klub Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 7B
Kontakt osoba: Zlatko Erjavec, predsjednik
Telefon: 098/902-5320
E-mail: info@nkvinica.hr
Web stranica: www.nkvinica.hr

Košarkaški klub „Vinica“
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 5
Kontakt osoba: Nikola Hrženjak, tajnik
Damir Horvat, predsjednik
Telefon: 099/579-6011
E-mail: najbolji14@gmail.com

Gimnastički klub Vinica
Sjedište: Marčan, Vinička ulica 10
Kontakt osoba: Andrijana Kušinec, predsjednica
Telefon: 098/914-5751
E-mail: andrijana.kusinec@gmail.com

Košarkaški klub „OPEKA“ Donje Vratno
Sjedište: Donje Vratno, Varaždinska ulica 14/1
Kontakt osoba: Suzana Barić, tajnica
Miljenko Hošnjak, predsjednik
Telefon: 091/895-6368
E-mail: suzana.baric@yahoo.com

Biciklistički akademski sportski klub Vinica
Sjedište: Varaždin, Bosanska ulica 39
Kontakt osoba: dr.sc. Branimir Štimec, prof., predsjednik
Telefon: 091/788-4816
E-mail: bask.vinica@gmail.com

Skip to content